Xem ngày tốt xấu – chọn ngày đẹp là một phần quan trọng trong nền văn hóa của người Việt. Khi làm một công việc quan trọng nào đó như cưới hỏi, làm nhà, động thổ, xuất hành,…cần phải chọn ngày chọn giờ để có một kết quả tốt. Từ xưa đến nay, người ta thường  hay quan niệm không có ngày thật tốt cũng không có ngày quá xấu mà chỉ có ngày hợp việc gì, hợp với tuổi nào. Chính vì thế, khi chọn ngày tốt trong tháng, phải xác định được tính chất của công việc mà mình định làm và tuổi của mình để lựa chọn được ngày tốt nhất.

Xem tử vi năm 2018 tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng

Xem tử vi năm 2018 tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng

Xem tử vi năm 2018 tuổi Mậu Ngọ nam mạng 1978, vận…
Xem tử vi năm 2018 tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng

Xem tử vi năm 2018 tuổi Canh Ngọ 1990 nam mạng

Xem tử vi năm 2018 tuổi Canh Ngọ 1990 nam mạng Xem…
tử vi năm 2018 tuổi Đinh Tỵ 1977

Xem tử vi năm 2018 tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng

Xem tử vi năm 2018 tuổi Đinh Tỵ nam mạng 1977 Xem…
tử vi năm 2018 tuổi Đinh Tỵ 1977

Xem tử vi năm 2018 tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng

Xem tử vi năm 2018 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng 1989 Xem…
Xem tử vi năm 2018 tuổi Bính Thìn nam mạng 1976

Xem tử vi năm 2018 tuổi Bính Thìn nam mạng 1976

Xem tử vi năm 2018 tuổi Bính Thìn nam mạng 1976, vận…
Xem tử vi năm 2018 tuổi Bính Thìn nam mạng 1976

Xem tử vi năm 2018 tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng

Xem tử vi năm 2018 tuổi Mậu Thìn nam mạng 1988 Xem…
Xem tử vi năm 2018 tuổi Đinh Mão nam mạng 1987

Xem tử vi năm 2018 tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng

Xem tử vi năm 2018 tuổi Đinh Mão nam mạng 1987 Xem…
Xem tử vi năm 2018 tuổi Đinh Mão nam mạng 1987

Xem tử vi năm 2018 tuổi Kỷ Mão nam mạng 1999

Xem tử vi năm 2018 tuổi Kỷ Mão nam mạng 1999 Xem…
tử vi năm 2018 tuổi Bính Dần

Xem tử vi năm 2018 tuổi Bính Dần 1986 nam mạng

Xem tử vi năm 2018 tuổi Bính Dần nam mạng 1986 Xem…